KIYÈS NOU YE

The FSCs Network

Vil siksè sant fanmi an se yon pati nan rezo siksè fanmi an sant regwoupe 58 sant toupatou nan eta a. Tout sant siksè fanmi swiv vizyon an menm nan otonòm fanmi ak delivre sèvis nan kominote a nan yon fason ki pa stigmatizan. Sa ki anba la a se yon lis sant NJ Eta finanse pou chak konte:
Jean Robert

Jean Robert

Family Success Center Director

Marie Myvline Jules

Volunteer Coordinator/Family Partner

Yessenia Torres

Yessenia Torres

Volunteer-Family Success Center

fr_FRKreyol