KI SA NOU Fè

Defann moun

Paske nou se yon sant kominotè nou toujou mete enfòmasyon nou yo ajou espesyalman enfòmasyon sou sèvis ki disponib nan kominote a yon fason pou nou kapab sèvi fanmi yo pi byen. Apre enfòmasyon ak referans, nou ede fanmi yo jwenn sèvis yo bezwen. Nou akonpanye fanmi yo nan lòt ajans pou ede yo defann tèt yo pou rive jwenn bonjan sèvis.
  • Nou fè fòmasyon sou kòman yo ka plede pou tèt yo.
  • Nou akompanye yo lè yo bezwen sèvis nan lòt ajans
  • Nou asiste yo lè yo refize ba yo sèvis yo merite.
fr_FRKreyol